KONTAKT


Slovenská republika:

Sídlo firmy a kancelária:

NextBig Slovakia, s. r. o.
Gajova 4
811 09 Bratislava

IČO 46 043 730, DIČ 2023207274
IČ DPH SK2023207274
Zapísana v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro,
Vložka číslo:  70998/B

Účet v €: 2927 852136/1100 (Tatra banka)
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: IBAN SK03 1100 0000 0029 2785 2136

e-mail: info@nextbig.sk

 

Česká republika:

Sídlo firmy:

Next Big s.r.o.
Jihozápadní IV. 1117/9
141 00 Praha 4

IČ: 29043778, DIČ: CZ29043778
Zapísaná v obch. registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 162350

Kancelária: 
Rybná 682/14, Burzovní palác
110 02 Praha 1

e-mail: info@nextbig.cz

 Generačný čas: 32.9239368439ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)